Blogs en tips

VAR verdwijnt, nieuwe oplossing

Op 1 mei 2016 is de Verklaring Arbeidsrelatie op gehouden te bestaan. In de VAR legt de Belastingdienst de aard van de arbeidsrelatie tussen een opdrachtgever en een opdrachtnemer vast. Hiermee is het voor de opdrachtgever duidelijk of er premies en belasting moeten worden ingehouden en betaald. Er zijn verschillende soorten verklaringen: de VAR-loon (als het loon uit dienstbetrekking betreft), de VAR-row (resultaat uit overige werkzaamheden), de VAR-wuo (winst uit onderneming) en de VAR-dga (inkomsten uit werkzaamheden voor rekening en risico van uw vennootschap). Momenteel komt het voor dat zzp'ers, ongeacht hun VAR, feitelijk in dienst zijn van de opdrachtgever, het zogenoemde verkapte loondienstverband. Daar wil het kabinet een einde aan maken. Het oorspronkelijke voorstel was de BGL, Beschikking Geen Loonheffing. Hiervoor zouden opdrachtgever en opdrachtnemer samen vragen van een webmodule moeten beantwoorden. Op basis van die antwoorden zou dan bepaald worden wat de aard van de relatie tussen beide...

Btw-aftrek: Bijzondere facturen

Btw over zakelijke uitgaven kunt u doorgaans alleen aftrekken als u een juiste factuur ontvangt.

Verstuur uw factuur op tijd!

Een btw-factuur moet aan veel eisen voldoen. Niet alleen is belangrijk dat alle gegevens erop staan, de factuur moet ook op tijd worden verstuurd. Groot aantal eisen De belastingwet stelt een groot aantal eisen aan de btw-factuur. Dat begint met wat er op moet staan, zoals de NAW-gegevens van leverancier en afnemer, datum van uitreiking en het btw-identificatienummer (ook van de afnemer bij een btw-verlegd of intracommunautaire levering). Tijdstip van uitreiking Daarnaast is ook het tijdstip waarop de factuur wordt uitgereikt van belang. Dat is ten laatste de 15de van de maand volgend op de maand waarin de dienst is verricht of de goederen zijn geleverd. Flinke boete voor te laat factureren De belastingdienst controleert nadrukkelijk op een correcte en tijdige facturering. De boete per onjuiste factuur kan oplopen tot maximaal € 4.920.

KvK-nummer ook verplicht in e-mail

Ondernemingen moeten op alle uitgaande brieven, orders, facturen en andere schriftelijke uitingen hun inschrijfnummer bij de Kamer van Koophandel vermelden. Dit geldt ook voor de website en zakelijke e-mails, behalve als het om reclame gaat. Daarnaast moeten NV's en BV's de volledige naam en statutaire zetel aangeven op de website. De verplichting geldt ook voor stichtingen en verenigingen die een onderneming hebben, maar niet voor verenigingen van eigenaren. Een en ander is het gevolg van de invoering van de Handelsregisterwet per 1 juli 2008. Overtreding geldt als een economisch delict, waarvoor een geldboete tot maximaal € 16.750 of maximaal zes maanden gevangenisstraf kan worden opgelegd. Ondanks dat de regelgeving alweer enkele jaren geldt herinneren we u hier toch nog maar eens aan. Wil jij ook ontzorgd worden op het gebied van administratie en belastingzaken? Neem contact op of bekijk ons all-in pakket!

Toch ondernemerschap ondanks afhankelijkheid van één opdrachtgever

Enkele jaren geleden heeft de rechtbank in Breda geoordeeld dat een grote afhankelijkheid van één opdrachtgever geen beletsel voor het ondernemerschap is. Een ondernemer krijgt diverse fiscale faciliteiten, zoals de zelfstandigenaftrek, de investeringsaftrek, de willekeurige afschrijving en de vorming van een oudedagsreserve. Als een rechter moet beoordelen of iemand ondernemer is, kijkt hij naar de duurzaamheid en de omvang van de verrichte werkzaamheden, de beschikbare tijd, de winstverwachting, het debiteuren- en ondernemersrisico, de omvang van de bruto-inkomsten, de omvang van de investeringen, het aantal opdrachtgevers en de bekendheid naar buiten. Op 9 december 2011 zag de rechtbank te Breda een grote afhankelijkheid van één opdrachtgever niet als beletsel voor het ondernemerschap. Het betrof hier een beginnend ondernemer in de ruwbouw. De aard van het werk van de betreffende ondernemer kan betekenen dat hij vooral langdurige opdrachten krijgt, aldus de rechtbank. Verder vond de rechtbank het logisch dat een beginnend ondernemer...