Btw-aftrek: Bijzondere facturen

Btw over zakelijke uitgaven kunt u vaak alleen aftrekken als u een juiste factuur ontvangt. In een aantal situaties wijken de regels echter af.

Benzinebonnen

Op brandstofbonnen voor landvoertuigen (bijvoorbeeld auto’s) hoeft uw naam en adres en dat van de leverancier niet te staan, als de betaling maar naar u herleidbaar is. Bijvoorbeeld als u betaalt met pin, creditcard of een tankpas.

Voorschotnota’s en termijnbetalingen

Ontvangt u facturen voor goederen of diensten die nog niet zijn geleverd? Dan mag u de btw aftrekken als vaststaat dat het goed of de dienst wordt geleverd. Ook op deze facturen moet de btw staan.

Geen juiste factuur, toch btw aftrekken

Voor een aantal goederen en diensten hoeft de leverancier u geen factuur te geven die aan alle eisen voldoet, maar mag u wel btw aftrekken als voorbelasting. Dit geldt voor de volgende goederen en diensten:

  • Openbaar vervoer en taxi-vervoer. Het vervoersbewijs geldt als factuur;
  • Goederen of diensten van landbouwers of veehandelaren.

 

Wil jij ook ontzorgd worden op het gebied van administratie en belastingzaken? Neem contact op of bekijk ons onze pakketten!