Let op, dit artikel is meer dan een jaar geleden gepubliceerd. Het kan zijn dat de inhoud van dit artikel niet meer accuraat is.

Blauwe envelop verdwijnt

De Belastingdienst wil een einde maken aan de bekende blauwe envelop in de brievenbus. Momenteel verzendt zij per jaar elf miljoen brieven die zouden kunnen worden vervangen door digitale post. Daarvoor is het nodig uzelf met uw DigiD aan te melden op MijnOverheid.nl. Toeslagen aanvragen, belastingaangifte doen, het gaat straks allemaal digitaal. In november 2015 werd de Wet elektronisch berichtenverkeer Belastingdienst aangenomen, waarin het vervangen van papieren post door digitale berichten is geregeld.

Gefaseerde invoering
Het is de bedoeling dit gefaseerd in te voeren in de komende zeven jaar. Voorschotbeschikkingen voor toeslagen worden sinds 2015 niet meer op papier verstuurd. In 2016 moet ook de definitieve beschikking digitaal gaan worden verzonden; in mei wordt bekendgemaakt wanneer dit precies ingaat. Moet u aangifte inkomstenbelasting doen, dan krijgt u vanaf 2015 hierover zowel een brief als een digitaal bericht. In 2017 moet de brief komen te vervallen. Zo wil de Belastingdienst steeds meer digitaal communiceren met burgers.

Berichtenbox
Als u uw account op MijnOverheid.nl heeft geactiveerd, ontvangt u uw post van de overheid in uw Berichtenbox. Hierin kunt u berichten ontvangen van de Belastingdienst, maar ook van andere overheidsinstanties zoals het UWV, de Sociale Verzekeringsbank of de Rijksdienst voor het Wegverkeer. U kunt uw berichten in de box bewaren en beheren. U kunt instellen dat u een e-mail krijgt op uw e-mailadres wanneer er een nieuw bericht in uw berichtenbox staat. U kunt zelf in ‘Instellingen’ een e-mailadres opgeven waarnaar deze notificatie verstuurd moet worden. Uiteraard is het belangrijk om, als u van e-mailadres verandert, uw nieuwe adres in te voeren in de instellingen van uw berichtenbox. Daarnaast is het de bedoeling dat u regelmatig ook zonder notificatie inlogt om uw berichtenbox te bekijken, want e-mails kunnen verloren gaan of over het hoofd gezien worden.

Papieren post blijft voor een aantal doeleinden
Sommige mensen blijven hun post van de Belastingdienst op papier ontvangen. Dan gaat het bijvoorbeeld om kinderen onder de veertien, mensen die woonachtig zijn in het buitenland, personen met een bewindvoerder of curator wegens schuldsanering of faillissement, nabestaanden van een overledene die voor deze persoon belastingzaken moeten regelen of diplomaten met een bijzondere fiscale positie.

Wat als u uw zaken niet digitaal wilt of kunt regelen?
Niet iedereen bezit een computer en internettoegang. Wilt of kunt u zelf uw zaken niet digitaal regelen, dan kunt u iemand machtigen om uw berichtenbox voor u bij te houden. Dat kan via http://machtigen.digid.nl of telefonisch via de DigiD-helpdesk: 088 – 123 65 55. Wilt u een ander geen inzicht geven in uw belastingzaken, dan kunt u bellen met de Belastingdienst op telefoonnummer 0800 – 235 8 352. De medewerker zal dan eerst met u kijken of er andere manieren zijn om uw zaken toch digitaal te beheren. Lukt dit niet, dan wordt er wellicht een uitzondering gemaakt en blijft u uw post van de Belastingdienst op papier ontvangen. Als men voor u geen uitzondering wil of kan maken, dan kunt u een klacht indienen bij de Belastingdienst. Biedt ook dit geen soelaas, dan kunt u contact opnemen met de Nationale ombudsman via 0800- 33 55 555. Die kan waarschijnlijk uw individuele situatie niet veranderen, maar neemt uw klacht mee in het onderzoek dat hij naar het verdwijnen van de blauwe envelop heeft ingesteld.

Vragen over digitale post
Heeft u nog vragen over digitale post? De Belastingdienst heeft een Helpdesk Digitale Post: 0800 – 235 83 52 (gratis). U kunt bellen van maandag tot en met donderdag tussen 8:00 en 20:00, en op vrijdag tussen 8:00 en 17:00. Informatie over uw specifieke situatie wordt alleen verstrekt indien u uw Burgerservicenummer kunt opgeven.

Contact

De laatste 2 jaar heeft het Financieel Dagblad ons verkozen tot één van de snelst groeiende in de categorie Klein. Daar zijn wij natuurlijk trots op!