Blogs en tips

Let op: Dit bericht is verouderd en het kan zijn dat er onjuiste informatie in staat. Twijfelt u? Bel ons gerust 030-7525757

In het lenteakkoord is overeengekomen dat het algemene btw-tarief per 1 oktober 2012 zal worden verhoogd van 19% naar 21%. Hoe verloopt de btw-heffing bij deze tariefsverhoging?

Hoofdregel

In beginsel bepaalt het moment van presteren (een levering of een dienst) of er 19% of 21% btw in rekening moet worden gebracht.
Het moment dat de factuur wordt uitgereikt en/of het moment van betaling is dus niet van belang.
Een levering wordt verricht op het moment dat de beschikkingsmacht is overgedragen. Een dienst wordt in beginsel verricht wanneer de dienst is voltooid. Het algemene tarief van 19% is dus van toepassing als u een goed levert of een dienst verricht vóór 1 oktober  2012 en geldt dus ook als de factuur op of na die datum wordt uitgereikt.
Uiteraard gelden er ook hier een aantal uitzonderingen op de hoofdregel waarbij er hieronder enkele volgen.

Vooruitbetalingen

Indien vóór 1 oktober 2012 (een deel van) de vergoeding is ontvangen voor een levering of dienst die na 30 september 2012 plaatsvindt, dan is over de totale vergoeding (inclusief de vooruitbetaling) 21% btw verschuldigd. Volgens de wettekst is op het moment van de vooruitbetaling 19% btw verschuldigd. De 2% extra btw is formeel op 1 oktober 2012 verschuldigd. Over de eventuele betalingen na 30 september 2012 is 21% btw  verschuldigd. Aangezien het voor de praktijk niet wenselijk is dat op 1 oktober 2012 nog  een aanvullende factuur moet worden gestuurd voor de 2% extra btw, is goedgekeurd om voor prestaties die worden verricht vanaf 1 oktober 2012,
maar al voor 1 oktober 2012 worden gefactureerd, 21% btw in rekening te brengen.

Verbouwingen

Met betrekking tot verbouwingen van onroerende zaken heeft de staatssecretaris goedgekeurd dat bij verbouwingen waarbij de vergoeding vervalt in termijnen het 19% btwtarief kan worden toegepast op de termijnen die vervallen vóór 1 oktober 2012. De latere termijnen zijn belast met 21% btw. Deze goedkeuring geldt echter alleen voor verbouwingen waarbij de werkzaamheden zijn gericht op een verandering van de  inrichting, de aard of de omvang van de onroerende zaak (bijvoorbeeld veranderingen aan en het plaatsen van een keuken en/of badkamer, het aanbouwen van een serre en/of dakkapel). De goedkeuring geldt niet voor onderhouds- en herstelwerkzaamheden  (bijvoorbeeld het vervangen van kozijnen, dakgoten en dakbedekking).

Doorlopende prestaties

Met betrekking tot doorlopende prestaties is aangegeven dat het 21% btw-tarief alleen geldt voor het deel van de prestatie dat plaatsvindt na 30 september 2012. Naar onze mening kan in dit kader een splitsing worden gemaakt waarin de vergoeding wordt gesplitst in een deel dat belast is met 19% btw en een deel dat belast is met 21% btw.

 

Wil jij ook ontzorgd worden op het gebied van administratie en belastingzaken? Neem contact op of bekijk ons all-in pakket!